Tweet This

Marinemuseet er et nasjonalt museum for Sjøforsvaret, og regnes av mange for å være verdens eldste marinemuseum, åpent for publikum.

 

Historikk
Den danskfødte kommandørkaptein Klinck, født 1787, hadde gjennom sin tjeneste i den norske marine samlet en betydelig mengde marinegjenstander og andre rariteter i sitt eget hjem. I 1853 sa han seg villig til donere denne samlingen
til Marinen, mot at det ble opprettet et marinemuseum og mot at han selv fikk bestyre dette. Vedtak om opprettelse av Marinemuseet
ble gjort ved en Kongelig Resulusjon av 5. oktober 1853. Frem til Klincks død i 1860 forble samlingen i hans hjem og i 1864 ble utstillingen etablert i marineverftets nye Magasin A. Her har museet hatt tilhold siden, på et stadig økende areale. Den gamle avdelingen er derfor ikke bare et marinemuseeum, men også et museenes museum.

Inngangen til Marinemuseet

Inngangen til Marinemuseet

 

Formål og omfang
Marinemuseet har som formål å bevare, dokumentere og formidle Marinens historie og kulturarv på en objektiv måte slik at publikum, spesielt ungdommen, kan forstå og ta stilling til Marinens utvikling og betydning gjennom historien.


Utstillingen dekker bl.a
• Storhetstiden til den dansk-norske marinen på 16- og 1700 tallet, med bl.a sjøhelten Tordenskiold og flåtebasen Fredriksvern
• Krigen mot England i 1801 og fra 1807–1814
• Oppbyggingen av en egen norsk marine etter 1814, med stor vekt på Marinens verft og hovedbase på Horten, herunder overgangen fra
seil- til dampskip
• Utviklingen før-, under- og etter de to verdenskrigene med egne avdelinger for hver fartøysklasse, for Marinens Flyvåpen og for Kystvakten.
• Den kalde Krigen, omstillingen etter murens fall og dagens Sjøforsvar

Marinemuseet har også flere bevarte fartøyer, blant annet «Rap», Norges og verdens første dedikerte torpedobåt, samt utendørsutstilling med ubåten KNM «Utstein» og MTBen KNM «Blink». Begge av de sistnevnte skip er åpne for publikum i åpningstiden:

Karljohansvern-web-1O2A9472.jpg

 

Utstillingen – innendørs
I tillegg til alle kuriositetene fra Klincks samling viser utstillingen på Marinemuseet et bredt spekter av fartøyer og deres utrustning gjennom tidene. Her finnes alt fra enkle arbeidsredskaper og fryktede strafferedskaper til moderne våpensystemer. Inventar fra gamle skip er en naturlig del av utstillingene. Marinemuseet har en av Norges største samlinger av skipsmodeller. Til sammen er det utstilt mer enn 150 modeller. Den største modellen, av fregatten FREIA, er bygget i 1818. Den er 5 meter høy og måler 7 meter fra klyver til mesanbom.


Skip, og særlig seilskip, har alltid vært et yndet motiv for malere og museet har en betydelig samling marinemalerier av kjente og mindre kjente kunstnere. Sammen med de mange fotografier og tegninger gir dette en bred dokumentasjon av Marinens historie.

 

Utstillingen – utendørs
Ubåtvåpenet har vært en viktig del av den norske marine siden 1909, og ubåtvåpenet var også initiativtaker til Marinens flyvåpen i 1912.
På land utenfor museet ligger også undervannsbåten ex KNM Utstein av Kobbenklassen. Den er gitt en spesiell inngang for publikum, men er ellers slik den var under sin operative tjeneste under den kalde krigen. Utenfor åpningstiden er det også mulig å leie UTSTEIN til egen omvisning og bespisning.

 

Karljohansvern-udrebaten-Untitled_Panorama1.jpg

Dokumentasjon

Ved siden av det museale kan Marinemuseet tilby flere historiske tjenester. Museet har et stort fagbokbibliotek, bildesamling og tegningsarkiv. Det er tilbud om guidede omvisninger.

Som en følge av å være etatsmuseum for Sjøforsvaret ligger ansvaret for å samle inn, registrer og bevare en betydelig mengde faglitteratur, tekniske håndbøker, loggbøker, skipstegninger og fotodokumentasjon. Marinemuseet ønsker å være et kompetansesenter for Marinens historie og bruker mye tid på å systematisere og tilgjengeliggjøring denne dokumentasjonen. Marinemuseet har derfor et stort bibliotek med flere titusen bøker, tegninger, kart og dokumenter. Biblioteket svarer daglig på faglige spørsmål og andre henvendelser fra publikum.

Kilde: Marinemuseet, Forsvarsbygg, Wikipedia.