Tweet This

Verftsporten

25 VERFTSPORTEN (VAKT OG SKOLEBYGNING)

VERFTSPORTEN (VAKT OG SKOLEBYGNING)

Karljohansvern-Galleri-Veftsporten-1O2A4349.jpg

Vaktrom, celler og rettslokale. Carljohansvern brann- og politikorps holdt til her. Da bygget sto ferdig i 1859 flyttet landets eldste tekniske skole, Horten teknikeren, hit og ble her fram til 1938. Den opprinnelige verftsporten er den grå tredøren midt på bygningen. I dag er bygningen solgt til private.