Tweet This

RØDE HUS (TAKKELMESTERBOLIGEN) / HORTEN GÅRD

10 RØDE HUS (TAKKELMESTERBOLIGEN) / HORTEN GÅRD

Bygget rundt 1700 og er det eldste av de to våningshusene på Horten gård.
Horten Gård er for øvrig «Hortens vugge», og har gitt byen dens navn.

Karljohansvern-Horten-Gård-1O2A9225.jpg

Røde Hus ble overtatt av Staten i 1824 og brukt som butikk for Hortens første kjøpmann,
Jacob Breda. Senere ble huset brukt som takkelmester- og ekvipasjemesterbolig, og
som bolig for nestkommanderende på Karljohansvern. I dag i privat eie. («Takkel»
er skipsutrusting og «ekvipasje» er i marinesammenheng båt i opplag.)