Tweet This

Norske Løve

21 DEN NORSKE LØVE

Den Norske Løve er et forsvarsverk på Vealøs i Horten kommune. Bygget ble sett på som topp moderne da det stod ferdig i 1859, etter en byggeprosess som hadde vart siden 1852. Festningsverket skulle nærmest være uslåelig mot angrep fra sjøen. Imidlertid har fortet aldri vært utsatt for beskytning. 31. mai 2006 ble fortet vernet av Riksantikvaren i forbindelse med fredningen av Karljohansvern.

Dette bildet er fra noen år siden da det enkelte dager i løpet av året ble arrangert guidede turer ut til Norske Løve. Det ble det dessverre slutt på for noen år siden på grunn av det økte trusselbildet, men vi kan alltids håpe at Forsvaret åpner opp for arrangerte turer igjen til den festningsperlen.

Dette bildet er fra noen år siden da det enkelte dager i løpet av året ble arrangert guidede turer ut til Norske Løve. Det ble det dessverre slutt på for noen år siden på grunn av det økte trusselbildet, men vi kan alltids håpe at Forsvaret åpner opp for arrangerte turer igjen til den festningsperlen.

Norske Løve er et ellipseformet mursteinsfort med 22 forladerkanoner på 4 tonn, med 17 mann på hver kanon. Foran fortet går det en tørr grav ca. 6 m dyp. Takbatteriet hadde 7 kanoner. I 1940–1945 bygget den tyske okkupasjonsmakten kasernen om til en to etasjers bygning. Samtidig bygget de 22 lugarer der kanonene hadde stått. Fortet er fortsatt i Forsvarets bruk og øya Vealøs stengt for allmenheten.

Både Norske Løve og Citadellet er konstruert på samme måte og bygger på den franske utgivelse Fortification Perpendiculaire (1776-96) av Marc-René de Montalembert. Poenget var å ha en festningsstruktur med kraftig artilleri i flere etasjer beskyttet av kasematter, og dernest å sørge for en beskyttende passasje til alle deler av festningen via kaponnier. Kaponierne ga forsvarerne en dekket adkomst til utenverkene og en kunne herfra beskyte eventuelle inntrengere i tørrgraven.

Ettersom Citadellet ble revet i 1971, er Oscarsborg festning det som ligner mest, bygget i samme tidsepoke.

Materialmessig er det benyttet kalkstein, forsterket med granitt. Buede tak og hvelvinger gjør dessuten konstruksjonen mer motstandsdyktig.