Tweet This

Magasinene

29 MAGASINENE

Marinemuseet ligger lokalisert i MAGASIN A.

Marinemuseet ligger lokalisert i MAGASIN A.

Magasin A var i sin tid den største murbygningen i Norge. Bygget i 1861 – 1864 og var 157 meter langt og 15, 7 meter bredt. Det skiller seg fra Magasin B, bygget i 1839, ved de innvendige runde takkonstruksjonene. Dette fordi A skulle være en del av festningsverket og ha en kanonstilling på taket.

Dette foto: Preus Museum

Dette foto: Preus Museum


I februar 1945 ble Karljohansvern bombet, og Magasin A fikk flere treff, men uten større skader. På Magasin B derimot, forsvant en tredjedel av bygget etter en fulltreffer.
Under bombingen forsvant den flotte våpensalen ved Marinemuseet som inneholdt våpen, sabler og kanoner fra 1800-tallet.

Karljohansvern-Marinemuseet-test-1-copy.jpg


I dag holder Marinemuseet og Preus fotomuseum til i Magasin A.