Tweet This

20 MØRINGBATTERIET

Karljohansvern-Moringbatteriet-2FB-4A7A-A9A1-0E317440D7BE.jpg

Møringbatteriet ble bygget 1870 – 1874. Det nordligste av de tre batteriene med sine to forsenkede kanonstandplasser, bundet sammen med ca. 30 meter lang overdekket gang. Denne inneholder i tillegg kruttmagasin, dekningsrom og geværgalleri.

Møringbatteriet på andre siden av viken.

Møringbatteriet på andre siden av viken.

Standplassene og kanonene hadde såkalt forsvinningsaffutasje som gjorde at kanonen etter avfyrt skudd ble ført bakover og under brystvernet av rekylen. Kanonene ble montert i 1873 og var levert av Amstrong & Co og veide 50 tonn. Restaurert i 2008 / 2009.