Tweet This

17 FESTNINGSVOLLEN / BYVOLLEN

Karljohansvern-1O2A4549.jpg

Byvollen er interessant som den eldste delen av forsvarsverkene rundt Karljohansvern og må ses i sammenheng med de daværende planene om å oppføre en større garnisonsby på innsiden.

Karljohansvern-1O2A4489.jpg

Byvollen ble påbegynt i 1832, og hadde banketter for oppstilling av skyts som skulle beskytte den planlagte byen og det bakenforliggende verftet.

karljohansvern-vollene-Untitled_Panorama1.jpg

I 1933 forsvant store deler av byvollen da Idrettsplassen (Sahara) ble anlagt ved nordenden av byvollen. Idrettsanlegget ble utvidet i 1970-årene.