Tweet This

9 TIVOLIBATTERIET

Tivolibatteriet (1874) er det midterste av de tre batteriene og hadde plass for tre kanoner på 13 tonn. Øvre del besto av en ringformet, forsenket kanonplattform, ammunisjonsrom og oppstillingsplass for mindre skyts og infanteri. Nedre del besto av to hesteskoformede kanonplattformer.

De tre batteriene ut mot Oslo-fjorden som ble realisert på Karljohansvern er sjeldne og svært interessante i en militærhistorisk sammenheng. Sett i sammenheng med de tidligere utkastene
til fort og batterier, gir de også et innblikk i den våpenhistoriske og fortifi katoriske utviklingen. Ble restaurert i 2008.

karljohansvern-tivolibatteriet--at-22.47.29.jpg


Tivoli er et navn som kommer fra offiserenes tivoliplass, der det var forskjellige aktiviteter for dem og deres familier. Tivoliplassen lå ved det  store Lindetreet i enden av veien.