Tweet This

6 KANALEN

Kanalen er anlagt mellom Oslofjorden og Indre havn for å skape en kort forbindelse for rokanonbåter og lignende fartøy. Samtidig skulle den fungere som en del av forsvarsverkene på marinestasjonen. Byggingen av Kanalen ble utført fra 1854 til 1863.

Kanalen-web-Karljohansvern-DSCF2403-copy.jpg

Kanalen er 878 meter lang og steinsatt på sidene. Kanalanlegget utgjør et viktig teknisk kulturminne som det finnes få tilsvarende av i Norge. Kanalen ble gravd ut med spade og trillebør og ble opprinnelig beplantet med popler langs kantene. Fra 1916 til 1920 ble disse erstattet av bøketrær.

Karljohansvern-høst-kanalen-ler-180-copy.jpg

I 1996-1998 ble Kanalen rensket for miljøgifter og istandsatt Kanalbroa ble oppført i 1854-1867 i forbindelse med byggingen av kanalen og bygget der landeveien fra gammelt av gikk som dobbelt vindelbro med 7,5 meter mellom brokarene. Den har vært intensivt brukt og har gjennomgått flere utvidelser.

Karljohansvern-ndel-119.jpg

De opprinnelige brokarene i hugget granitt står fortsatt intakt. På østsiden av broen er det en liten oppmurt kaifront i granitt som blir kalt kongekaien, antagelig som følge av ilandstigning ved et konglig besøk. I 1930 ble veibredden utvidet med betongforsterkninger på nordsiden,