Tweet This

 4 EPIDEMIEN (FARSOTSYKEHUS) / LOKALHISTORISK SENTER

4 EPIDEMIEN (FARSOTSYKEHUS) / LOKALHISTORISK SENTER

Karljohnsvern-Lokalhistorisk-senter-1O2A9052.jpg

Denne kjedelig bygningen utseendemessig, byr på et skattekammer av opplevelser og et innbydende synsinntrykk av svunnen tid. Lokalhistorisk senter er et must å besøke på Karljohansvern. Dette er et spennende sted som tar oss tilbake til epoker i Horten og Norge de siste 100 årene. Og det er ikke bare gammel historie og gjenstander som vises her. Et moderne skipssimulatorrom er alltid en populær attraksjon. Spesielt barna synes det er spennende og gøy manøvrere skip med simulatoren.

Lokalhistorisk-senter-Karljohansvern-DSCF2054.jpg

 

Denne eldste delen ble bygget som farsott- eller epidemisykehus og sto ferdig i 1918. Isolatet var en del av det militære sykehuset, i god tradisjon plassert for seg selv et stykke unna sykehuset.

Etter bombingen av sykehuset i 1945 valgte Forsvaret å ikke bygge opp igjen sykehuset og bygget i stedet en sengepost i den grønne murbygningen som sto ferdig i 1952. Da ble den eldste delen omgjort til legekontorer og skiftestue. I 2005 ble bygget overtatt av Horten kommune og i dag holder Lokalhistorisk Senter til her.

Karljohansvern-lokal-DSCF2140.jpg

Museet

Bymuseet er lokalisert i den eldste delen av LHS. Tidsmessig er hovedvekten av utstillingene lagt til 1940-1950-tallet. Gjenkjennelseseffekten er stor blant publikum. De fleste har selv hatt mange av gjenstandene som er utstilt, eller de har hatt besteforeldre som hadde gjenstandene. Spesielt gjenkjennelig er 1950-tallsleiligheten, der mimringen er stor.

Museet er lite og intimt, publikum kommer tett på de utstilte gjenstandene. Det er lov til å ta på det er utstilt så lenge man er forsiktig. Vi oppfordrer foreldre og besteforeldre til å hjelpe barn eller barnebarn til å kjenne på og ta på det som er utstilt. Men som sagt: Vær forsiktig!

Museet er organisert som en tidens vei, der det første som møter publikum er et tannlegekontor med stol, bor og andre skrekkinstrumenter. Ikke alle reagerer på tannlegekontoret, det er en tydelig aldersforskjell. De godt voksne grøsser og minnes skoletannlegen med gru, mens dagens unge har et helt annet forhold til tannleger, de fleste har ikke hull i tennene.

Følger man tidens vei videre innover i lokalene, dukker det opp nye scenarioer bak hver sving. Den gamle Røen-smia er gjenoppbygget, med esse og alt verktøy som hører hjemme i en smie.

Av andre utstillinger er et lensmannskontor og en bank, og selvsagt en gammel skolestue med pulter fra forskjellige tider, kateter og tavle. Og ikke minst: Mange skolebøker fra forskjellige tider. Og alt ligger åpent for blading og mimring.

 

Simulator

Noe som er spesielt for Lokalhistorisk Senter, er en fullt operativ skipssimulator. Det er Norcontrol, en del av Kongsberg Gruppen som har gitt simulatoren til senteret. Norcontrol er sammen med et annet Kongsberg-selskap, Simrad, blant de store samarbeidspartnerne våre.

Skipssimulatoren er bortimot umulig å beskrive, den må oppleves. På tre skjermer vises bl.a. farvannet rundt Vågen og Puddefjorden, og man er om bord i en hurtiggående patruljebåt. Operatøren av simulatoren legger inn bølgehøyde, vind osv. Resultatet er forbløffende. Vi har opplevet mer enn en gang at folk må gå ut for ikke å bli sjøsyke.

Lokalhistorisk-museum-DSCF2194.jpg

Det viktigste er at publikum selv kan ta kontrollen over patruljebåten, og manøvrere fritt på sjøen. En interessant observasjon er det at det er jenter som behersker simuleringen desidert best. Der guttene er opptatt av å krasje inn i andre skip, er jentene opptatt av å styre båten på en både sikker og god måte. 

Vi nøler ikke med å anbefale Norcontrol-simulatoren, den er nesten verd besøket på Lokalhistorisk Senter alene.

 

 Om Lokalhistorisk Senter

Lokalhistorisk Senter er åpent  fra 11 til 15 på søndager. På søndag er også Kafe Breda åpen.

Omvisning utenom disse tider kan avtales.

 

Telefon: 33 61 04 19, telefonen er betjent i åpningstiden 11 til 15. Tirsdag og torsdag er dugnadsdager, mellom 10 og 14. Også i dette tidsrom er telefonen betjent. Etter avtale er det mulig å besøke museet også disse dager.

Besøks- og postadresse: Kommandørkaptein Klincksvei 2, Karljohansvern, 3183 Horten

E-post: info@lhs.no

Kilde: Tekst om museet og simulator er hentet fra hjemmesiden til Lokalhistorisk senter ->