Tweet This

27 VERFTET (MARINEVERFTET)

VERFTET (MARINEVERFTET)

karljohansvern-verft-denne-Untitled_Panorama3.jpg


De første byggearbeidene begynte i 1820 og det første skipet Freia gikk på vannet i august 1828. Frem til 1940 ble det bygget 131 marinefartøyer ved marineverftet. Fra 1948 ble verftet sivilt skipsverft og bygget tank- og frakteskip. Horten verft gikk konkurs i 1986 og ble til Horten Industripark. En rekke firmaer holder til her og i dag jobber det like mange her som den gang det ble bygget skip her.

Karljohansvern-khhverft-denne-Untitled_Panorama3.jpg


Industriområdet er ikke åpent for publikum av sikkerhetsmessige årsaker.